Obsadenosť

Ak nie je voľné miesto, žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov o umiestnenie v zariadení. Bližšie info: 0915 048 516