Cenník sociálnych služieb

Úhrada za stravu:

  • racionálna strava 4,98 € /1 deň/1 prijímateľa
  • diabetická strava  6,02 € /1 deň/1 prijímateľa

Úhrada za bývanie:

  • 4,00 € / 1 deň / 1 prijímateľza dvojlôžkovú izbu-štandard
  • 3,20 € / 1 deň / 1 prijímateľza trojlôžkovú izbu-štandard
  • 3,70 € / 1 deň / 1 prijímateľza trojlôžkovú izbu-nadštandard

Úhrada za  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

  • IV.st.odkázanosti – 2,40 €/1 deň/1 prijímateľa
  • V.st.odkázanosti – 3,00 €/1 deň/1 prijímateľa
  • VI.st.odkázanosti – 3,60 €/1 deň/1 prijímateľa

Úhrada za upratovanie,pranie,žehlenie a údržbu bielizne a šatstva:

  • 3,00 €/1 deň/1 prijímateľa

 

Presnú cenu celkovej služby možno vyčísliť len na osobnej konzultácii