Cenník sociálnych služieb

Úhrada za stravu:

  • racionálna strava 5,98 € /1 deň/1 prijímateľa
  • diabetická strava  7,21 € /1 deň/1 prijímateľa

Úhrada za bývanie:

  • 4,80 € / 1 deň / 1 prijímateľ za dvojlôžkovú izbu-štandard
  • 3,84 € / 1 deň / 1 prijímateľ za trojlôžkovú izbu-štandard
  • 4,44 € / 1 deň / 1 prijímateľ za trojlôžkovú izbu-nadštandard

Úhrada za  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby:

  • IV. stupeň odkázanosti – 2,88 €/1 deň/1 prijímateľa
  • V. stupeň odkázanosti – 3,60 €/1 deň/1 prijímateľa
  • VI. stupeň odkázanosti – 4,32 €/1 deň/1 prijímateľa

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva:

  • 3,60 €/1 deň/1 prijímateľa

Presnú cenu celkovej služby možno vyčísliť len na osobnej konzultácii