Názov zariadenia:

DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.

Riaditeľ, štatutárny zástupca:

Ing. Ján Dobránsky

Kontakty:

Vedúci prevádzkového úseku: 

Ing. Tomáš Kraus

Vedúca ošetrovateľského úseku:

Mgr. Lenka Komjatická

Ošetrovateľský úsek:

Personálno-ekonomické oddelenie 

Recepcia 

 • Tel.: 056/3815 679 

  Sociálni pracovníci

  Sídlo (adresa):

  Dargovských hrdinov 1734/60
  Sečovce 078 01
  Obec: Sečovce
  Okres: Trebišov
  Kraj: Košický

  Zapísaný:

  v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresného úradu Košice,  odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo registra : OVVS/13/2014

  Druh sociálnej služby:

  Zariadenie pre seniorov

  Počet miest v zariadení:

  116

  Právna forma:

  Nezisková organizácia

  IČO: 45743347