Názov zariadenia:

DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o.

Riaditeľ, štatutárny zástupca:

Ing. Ján Dobránsky

Kontakty:

Vedúci prevádzkového úseku: 

Ing. Tomáš Kraus

Vedúca ošetrovateľského úseku:

Mgr. Lenka Komjatická

Personálno-ekonomické oddelenie – 0905 033 548 – renata.boronkajova@seniorsecovce.sk, jana.tothova@seniorsecovce.sk

Recepcia – 056/3815 679 

Opatrovateľky – 0918 901 763 – maria.kuchtova@seniorsecovce.sk

Sociálni pracovníci  – 0915 048 516 –monika.antolikova@seniorsecovce.sk, renata.skovranova@seniorsecovce.sk, vladimir.moroz@seniorsecovce.sk

Sídlo (adresa):

Dargovských hrdinov 1734/60

Sečovce  078 01

Obec: Sečovce

Okres: Trebišov

Kraj: Košický

Zapísaný:

v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresného úradu Košice,  odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo registra : OVVS/13/2014

Druh sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Počet miest v zariadení:

116

Právna forma:

Nezisková organizácia

IČO: 45743347