Návštevy povolené

S radosťou Vám oznamujeme, že od 21.05.2021 sú v našom zariadení návštevy povolené. Návštevu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle:

Sociálni pracovníci: 0915 048 516

PRIJÍMAME NOVÝCH KLIENTOV !!!

Do nášho zariadenia pre seniorov prijmeme nových klientov bez poradovníka a čakania !!! Bližšie info: 0915 048 516