S radosťou Vám oznamujeme, že v našom zariadení sú návštevy povolené.

Potrebné sa nahlásiť u sociálnych pracovníkov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 na tel. čísle 0915 048 516.

Prajeme Vám pokojné a požehnané sviatky

PRIJÍMAME NOVÝCH KLIENTOV !!!

Do nášho zariadenia pre seniorov prijmeme nových klientov bez poradovníka a čakania !!! Bližšie info: 0915 048 516